Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 Το "greekdocumentary" δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ούτε και χρησιμοποιεί cookies ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία για αναγνώριση του υπολογιστή τους. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας συνδέεται ο υπολογιστής του επισκέπτη καταγράφεται για τεχνικούς λόγους στο αρχείο του συστήματος.

  Όσον αφορά τα στοιχεία της προσωπικής σας επικοινωνίας με το "greekdocumentary" αυτά δε γνωστοποιούνται σε κανένα.
Το "greekdocumentary" διατηρεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσων επικοινωνούν μαζί του και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα ενώ οι κάτοχοι αυτών των διευθύνσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους από την εν λόγω λίστα.

  Το "greekdocumentary" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε χρήση του "greekdocumentary" συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των παραπάνω όρων.