Δυσκολότερες Επισκευές Του Κόσμου | Philly Mega TransitΟ Sean Riley συναντά τους ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία των πολύ επικίνδυνων κατασκευών και επισκευών.
Οι Δυσκολότερες επισκευές του κόσμου παίρνουν το τρένο για να δουλέψουν με όσους κρατούν το σύστημα συγκοινωνιών σε κίνηση.
Η μάχη τους με τα στοιχειά της φύσης κι ενάντια σε μια γερασμένη υποδομή δεν τελειώνει ποτέ. Η δουλειά έχει ένταση , υψηλή τάση και υψηλές ταχύτητες. Αν το σύστημα αποτύχει το αποτέλεσμα θα ήταν χάος.