Η Αμερική πριν τον Κολόμβο


Η αναπαράσταση της ζωής στην Αμερική πριν το 1492, καθώς και τους πρώτους αιώνες μετά τον εποικισμό της καταδεικνύει το πώς η άφιξη των Ευρωπαίων προκάλεσε μια οικολογική επανάσταση, που διαμόρφωσε τη ζωή στο Νέο Κόσμο, αλλά και τον Παλιό.